Jäsenyys ja jäsenhaku

Valokuvataiteilijoiden liittoon hyväksytään uusia jäseniä kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä hakemukset on jätettävä viimeistään 30.9. ja keväällä viimeistään 30.4.

Liiton hallituksen asettama jäsentoimikunta käsittelee hakemukset alustavasti ja tekee ehdotuksen uusista varsinaisista ja kokelasjäsenistä hallituksen ratkaistavaksi. Jäsenet valitsee liiton hallitus vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

Liiton sääntöjen mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä sekä yksittäisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenkriteerit vahvistetaan liiton vuosikokouksessa. Varsinaisia ja kokelasjäseniä koskevat ratkaisut nojaavat ensi sijassa seuraaviin kriteereihin:

Varsinaiseksi jäseneksi hakevalle on ansioksi

  • jos hänellä on taideoppilaitoksen päättötodistus
  • jos hän on viimeisten viiden vuoden aikana osallistunut valtakunnalliseen tai ulkomaiseen näyttelyyn ja/tai
  • menestynyt avoimessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä taidekilpailussa ja/tai
  • tullut hyväksytyksi alan asiantuntijan tai asiantuntijaelimen suorittamassa valinnassa eli jurytyksessä

Näyttely, kilpailu tai jurytys voidaan katsoa ansioittavaksi sillä perusteella, että sen arvostelulautakuntaan on kuulunut liiton edustaja tai että kyseinen tapahtuma tai tilaisuus arvioidaan muuten tasoltaan hyväksi.

Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä taideoppilaitoksessa tutkinnon suorittanut tai muulla tavoin vastaavat tiedot ja taidot hankkinut henkilö. Tullakseen hyväksytyksi varsinaiseksi jäseneksi kokelasjäsenen on uusittava jäsenhakemuksensa viiden vuoden kuluessa. Jos kokelasjäsen ei viiden vuoden kuluessa pätevöidy varsinaiseksi jäseneksi edellä mainituin kriteerein, jäsenyys raukeaa liiton hallituksen päätöksellä.

Huom! Keväällä 2017 jäsenhaku muuttuu sähköiseksi. Otamme vastaan hakemukset vain sähköisellä lomakkeella.

Siirry lomakkeelle TÄSTÄ.

Lomakkeella sinulta pyydetään yhteystietojesi lisäksi lyhyttä motivaatiotekstiä, jossa voit perustella haluasi liittyä Valokuvataiteilijoiden liiton jäseneksi. Seuraavaksi sinua pyydetään listaamaan mahdollinen taidealan koulutuksesi sekä tärkeimpiä yksityis- ja yhteisnäyttelyitäsi viimeiseltä viideltä vuodelta. Sinun mahdollista syöttää myös tiedot mahdollisista palkinnoista, julkaisuista, julkisista teoksista tai kokoelmahankinnoista.

Huomaathan että hakemuksen liitteeksi tulee liitää sähköinen portfolio (pdf, max 5 MB):
Portfolio esittelee taiteellista toimintaasi vähintään viimeisen viiden vuoden ajalta. Portfoliossa on oltava 10–20 teoskuvaa, joiden tulee edustaa nykytuotantoasi. Kuvien yhteydessä tulee olla selkeät teostiedot (teoksen nimi, tekniikka, koko ja valmistumisvuosi). Lisäksi portfoliossa on syytä olla lyhyt esittely omista ja teostesi taiteellisista lähtökohdista sekä sisällöistä.  Se voi sisältää myös dokumentoivia ripustuskuvia näyttelyistä.

Hakemukseen voi liittää myös yksityiskohtaisen taiteelliseen toimintaan keskittyvän ansioluettelon. Lehtileikkeitä, arvosteluja tai suosituksia ei tule liittää.

Kaikissa jäsenhakemuksiin liittyvissä kysymyksissä saa neuvoja liiton toimistosta.

 

Tilaa Hippolyten uutiskirje